Thông báo về việc Nộp tiền Bảo hiểm y tế của sinh viên qua ngân hàng

Căn cứ Công văn số 1067/BHXH – QLT ngày 15/07/2019 của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng “Về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2019-2020”.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo việc thực hiện thu tiền BHYT qua ngân hàng như sau:

Số tiền đóng: 563.220 đồng / 12 tháng (Thẻ BHYT có hiệu lực từ 01/01/2020 đến 31/12/2020).
Thời gian nộp tiền: 25/11/2019 đến 06/12/2019.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ:
1. ĐƠN VỊ NHẬN:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ  VIỆT HÀN
2. SỐ TÀI KHOẢN:
2006201001299 – Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố  Đà Nẵng.
3. NỘI DUNG:
< Họ và tên>, < Mã số sinh viên>, < Mã thẻ BHYT>
Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác thông tin sinh viên.
Ví dụ: Nguyễn Văn A; K1213A001; SV 448 112 132 135

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ