Thông báo về việc Triệu tập Đại biểu tham dự Đại hội Đoàn trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn nhiệm kỳ 2019-2022

Căn cứ Tờ trình số 33/TTr-ĐTN ngày 13/11/2019 của BCH Đoàn trường về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, lần thứ V, nhiệm kỳ (2019 – 2022) đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Ban chấp hành đoàn trường thông báo về việc triệu tập Đại biểu tham dự đại hội đoàn trường lần thứ V, cụ thể như sau:

1. Thời gian, Nội dung:
17h00-18h30, ngày 27 tháng 11 năm 2019; Gặp mặt toàn thể đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn;
17h00-18h30, ngày 28 tháng 11 năm 2019; Phiên nội bộ: Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt –Hàn;
07h15-11h00, ngày 29 tháng 11 năm 2019; Phiên chính thức: Đại hội Đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt –Hàn;

2. Địa điểm: Hội trường nhà tròn – trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.

3. Thành phần:
– Đại biểu khách mời.
Đại biểu chính thức tham dự: 150 đại biểu, bao gồm đại biểu đương nhiên, đại biểu bầu chọn và đại biểu chỉ định (Có danh sách kèm theo).

4. Trang phục: Áo xanh thanh niên; quần sẫm màu (ngày 28-29/11/2019).

BCH Đoàn trường đề nghị các Liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc khi nhận được được thông báo này nhanh chóng triển khai và tham dự đầy đủ đúng giờ.

BCH Đoàn trường

Chia sẻ