Thông báo về việc sinh viên nợ học phí HKI năm học 2019-2020 và nợ cũ

Phòng Kế hoạch – Tài chính có Thông báo số 71/TB-KHTC ngày 14/11/2019 như sau:

Sau 03 lần thông báo thu học phí qua ngân hàng, đến nay nhiều sinh viên vẫn còn nợ học phí (có danh sách kèm theo tại đây).

Đề nghị trước khi thi Học kỳ I năm học 2019-2020 sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí còn nợ đến hết ngày 29/11/2019. Nhà trường sẽ cấm thi HKI năm học 2019-2020 đối với sinh viên còn nợ học phí và nợ cũ.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ:
Đơn vị nhận: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.
Số tài khoản: 2006201001299 – Tại Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Nội dung: < Họ và tên>,<Mã sinh viên>,< Học phí kỳ I/2019-2020>
Ví dụ: Nguyễn Văn A, K12C12136, Học phí kỳ I/2019-2020

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính: 02363.962968.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ