Thông báo về việc tổ chức Chào cờ Tháng 11/2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng năm học 2019-2020 đã được BGH Nhà trường phê duyệt.

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 11/2019 để cán bộ, viên chức, giảng viên và SV thực hiện, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30 (Sáng thứ hai, ngày 04/11/2019).
(Sinh viên có mặt lúc 7 giờ 00 phút để lấy ghế, sắp xếp chỗ ngồi, ổn định tổ chức)

2. Địa điểm tổ chức: Tầng 3 – Trung tâm Sinh viên (có sơ đồ bố trí chỗ ngồi kèm theo).

3. Thành phần tham dự:
– Toàn bộ sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 04/11/2019;
– Đại diện Ban giám hiệu, lãnh đạo Khoa và các giảng viên dạy từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 04/11/2019;
– Đại diện BCH Đoàn trường.
– CBVC khối hành chính.

4. Trang phục:
– Sinh viên: Áo đoàn thanh niên
– CBVC: Nam: Áo sơ mi; Nữ: áo dài hoặc đồ công sở.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ