Thông báo về việc tổ chức Vòng sơ loại Chương trình “Gala SV VietHanIT 2019”

BCH Đoàn trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn thông báo về việc tổ chức Vòng sơ loại Chương trình “Gala SV VietHanIT 2019” như sau:

1. Thời gian: 07h45 – 17h00, ngày 02/11/2019 (thứ 7).

2. Địa điểm: Hội trường nhà tròn, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.

3. Thành phần:
– Khách mời: Cố vấn học tập các lớp.
– Thành phần triệu tập: sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.
– Các đội tuyển: 19 đội thi theo 04 bảng.

4. Nội dung:
– Tham dự vòng sơ loại chương trình “Gala SV VietHanIT 2019” gồm 2 phần:
+ Góc nhìn sinh viên
+ Sinh viên thông thái.
– Lịch thi đấu cụ thể:
+ 07h45-11h00 Bảng A và D;
+ 13h00-17h00 Bảng B và C;

Để động viên cổ vũ các đội thi đấu tự tin và đạt kết quả tốt, BCH Đoàn trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn kính đề nghị Cố vấn học tập các lớp phối hợp tham dự và động viên tinh thần các đội thi. đồng thời Ban chấp hành, Ban cán sự các lớp, chi đoàn huy động đoàn viên, sinh viên tham gia cổ vũ cho các đội thi.

BCH Đoàn trường

Chia sẻ