Thông báo về việc tham gia lớp Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch

Căn cứ Công văn số 1523/SDL-QLLH ngày 10/10/2019 của Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho sinh viên tiếng Nhật – Hàn – Thái.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà Trường, Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên Khóa 12 đang theo học ngành Tiếng Hàn Quốc các thông tin về lớp học, cụ thể như sau:

1. Thông tin về lớp “Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”:
– Thời gian học: 03 tháng, dự kiến từ tháng 10 – 12/2019.
– Học phí: 1.200.000 đồng/học viên. Sinh viên tham gia lớp học tự đóng học phí. (Học phí này đã được Sở Du lịch hỗ trợ 50%).
– Số lượng: 30 học viên/lớp.
– Địa điểm học: Tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (Dự kiến).
– Mục đích: Hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên ngành tiếng Hàn Quốc của Trường có cơ hội trở thành hướng dẫn viên du lịch quốc tế sau khi tốt nghiệp.
– Đơn vị tổ chức: Sở Du lịch Đà Nẵng.
– Đơn vị giảng dạy: Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

2. Đăng ký thông tin trực tiếp tại:
– Thầy Dương Phú Khai Trí – Trường Cao Đẳng Du lịch Đà Nẵng.
– Số điện thoại: 0905921365.
– Email: tri.duong@dvtc.edu.vn

3. Thời hạn đăng ký: trước ngày 05/11/2019.

Rất mong sinh viên ngành Tiếng Hàn Quốc quan tâm và đăng ký tham gia.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ