Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019-2020 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019-2020 nhằm đánh giá việc phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổng kết năm học 2018-2019, đề ra phương hướng cho năm học mới.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí UV BCH Đảng bộ, Lãnh đạo Nhà trường, BCH Công đoàn Đoàn thanh niên và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch gồm: TS. Hoàng Bảo Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn Trường; bà Dương Thị Phượng – Phó Trưởng khoa Khoa Cơ bản, đại diện người lao động.

TS. Hoàng Bảo Hùng, Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Tại Hội nghị, toàn thể CBVC đã được nghe ông Phạm Nguyễn Minh Nhựt – Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ – lao động báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức cấp cơ sở của 07 Công đoàn bộ phận; ông Nguyễn Văn Tân – Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo công khai tài chính năm học 2018-2019; ông Nguyễn Thanh Cẩm báo cáo công tác giám sát của Thanh tra nhân dân trong năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch công đoàn trường – Trưởng phòng Phòng KH-TC báo cáo công khai công tác tài chính năm học 2018-2019

Ông Nguyễn Thanh Cẩm – Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo công tác giám sát trong năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Hội nghị giao cho Lãnh đạo Nhà trường, BCH Công đoàn Trường tiếp thu những ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn chỉnh các văn bản dự thảo nêu trên; Hội nghị giao cho BCH Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Nhà trường căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ đã được Hội nghị thông qua để xây dựng thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Hội nghị đề ra.

Tin: Đặng Thị Á
Phòng Tổ chức, Cán bộ – Lao động

Chia sẻ