Thông báo v/v chi trả học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2018-2019

Căn cứ quyết định số 474/QĐ-CĐVH ngày 10/10/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn “Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II/2018-2019.

Phòng Kế hoạch – tài chính thông báo việc thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân của sinh viên như sau:

Sinh viên có tên trong danh sách (Đính kèm danh sách) kiểm tra lại số chứng minh nhân dân, số tài khoản.

Nếu có sai sót đề nghị sinh viên cập nhật mới thông tin tại Phòng Kế hoạch- tài chính trước ngày 17/10/2019.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ