Thông báo v/v đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng của sinh viên K13

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị  Việt – Hàn, Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo việc thực hiện thu – chi chế độ của sinh viên qua tài khoản cá nhân như sau:

1. Yêu cầu:
Sinh viên đăng ký thông tin duy nhất 01 (một) số tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn (470 Lê Văn Hiến – quận Ngũ  Hành Sơn – Tp. Đà Nẵng) để phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện việc chuyển khoản với nội dung sau:
– Thu học phí, Bảo hiểm y tế qua ngân hàng.
– Chi khen thưởng, học bổng, chế độ chính sách cho sinh viên qua ngân hàng.

2. Nội dung thực hiện:
– Sinh viên điền đầy đủ thông tin số tài khoản (theo biểu mẫu đính kèm).
– Lớp trưởng tổng hợp, nộp danh sách đăng ký (bản cứng) về Phòng Kế hoạch – Tài chính (Tầng 2 – Khu nhà hành chính) và gửi file mềm vào địa chỉ email: phongkhtc@viethanit.edu.vn.

3. Thời hạn: Từ ngày 10/10/2019 – 30/10/2019.

Đề nghị sinh viên K13 nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo quyền lợi của mình.

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính: 02363.962968.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ