Thông báo v/v Chi học bổng chính sách nội trú cho sinh viên HKII năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-CĐVH ngày 02/10/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc chi học bổng chính sách nội trú cho sinh viên HKII năm học 2018-2019.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo thực hiện chi trả học bổng chính sách nội trú HKII, năm học 2018-2019 cho sinh viên như sau:

1. Danh sách sinh viên nhận học bổng chính sách nội trú (xem file đính kèm)

2. Thời gian nhận: Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 09/10/2019.
– Buổi sáng: từ 09 giờ – 11 giờ
– Buổi chiều: từ 14 giờ -16 giờ

3. Yêu cầu: Sinh viên nhận tiền đem theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên và đi đúng thời gian quy định.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ