Tập huấn công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11

Sáng ngày 26/9/2019, tại Hội trường nhà tròn thực hiện chương trình năm học 2019-2020, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn, Trung tâm Tư vấn việc làm – Quan hệ doanh nghiệp đã tổ chức chương trình “Tập huấn Công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11, năm học 2019-2020”.

Toàn cảnh Hội trường

Tham dự buổi Tập huấn có đại diện Trung Tâm tư vấn việc làm – Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Đào tạo, Lãnh đạo các Khoa, Cố vấn học tập, Giảng viên được phân công hướng dẫn sinh viên thực tập cùng đại diện một số doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập và toàn thể sinh viên khóa 11.

Ông Nguyễn Kim Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp triển khai công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11

Tại buổi Tập huấn Công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11, ông Nguyễn Kim Cường – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp đã triển khai công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11 cụ thể: Về thời gian; Nội dung công tác thực tập; Cung cấp thông tin của các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập và một số điểm lưu ý khi tham gia thực tập tại đơn vị. Bên cạnh đó, Đại diện Phòng Đào tạo cũng cung cấp những nội dung liên quan đến việc xây dựng đề cương thực tập, nội quy, quy định và hệ thống văn bản biểu mẫu cho sinh viên của quá trình tham gia thực tập.

Ông Lê Văn Hiền – Đại diện Phòng Đào tạo cung cấp thông tin liên quan công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11

Trong quá trình diễn ra Tập huấn Công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11, rất nhiều câu hỏi, những vấn đề liên quan được đưa ra và giải quyết trao đổi đối với việc tham gia thực tập tốt nghiệp của sinh viên, cụ thể: Về việc đăng ký xác định doanh nghiệp cho thực tập phù hợp với ngành nghề đào tạo; Về công tác viết ‘CV”, tham gia phỏng vấn trước khi xin thực tập tại doanh nghiệp; Về tiến độ thời gian thực tập và sau thực tập của sinh viên; Hệ thống văn bản biểu mẫu, và một số kỹ năng mềm trong việc tham gia thực tập tại doanh nghiệp;…

Chia sẻ các vấn đề tại buổi tập huấn

Với việc tổ chức chương trình “Tập huấn Công tác thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 11, năm học 2019-2020” nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên chuẩn bị tham gia học phần thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp đồng thời là sự chuẩn bị cho toàn thể các bạn sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn tiếp cận với môi trường doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm ngay trong quá trình tham gia thực tập tại doanh nghiệp trước khi ra trường.

Tin bài: Kim Cường
Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp

Chia sẻ