Thông báo sinh viên khóa 11 (2017-2010) nợ học phí học kỳ I/2019 -2020

Sau 02 lần thông báo thu học phí qua ngân hàng, đến nay sinh viên khóa 11 (2017-2020) vẫn còn nợ học phí (Kèm theo danh sách nợ học phí)

Đề nghị trước khi thi học kỳ I/2019-2020 sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí đến hết ngày 02/10/2019. Và sẽ cấm thi học kỳ I/2019-2020 đối với sinh viên nợ học phí.

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP HỌC PHÍ:
Đơn vị nhận: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn.
Số tài khoản: 2006201001299 – Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Nội dung: < Họ và tên>,<Mã sinh viên>,< Học phí kỳ II/2018-2019>
Ví dụ: Nguyễn Văn A, K12C12136, Học phí kỳ I/2019-2020

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính: 0236.3962962 – Exit: 213 (Gặp cô Thủy).

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ