Thông báo tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019 – 2020 của K11 và K12

Thực hiện kế hoạch số 237/KH-CĐVH ngày 29 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng.

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo cho sinh viên khóa 11 và khóa 12 tham gia, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Trong 02 ngày là 20 và 21/9/2019.
– Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30
– Buổi chiều bắt đầu lúc 13h30

2. Trang phục: Lịch sự, sinh viên không mặc áo thun.

3. Địa điểm: Hội trường tròn (Theo sơ đồ bố trí)

4. Đối tượng: Tất cả sinh viên khóa 11 và khóa 12.

5. Yêu cầu:
– Sinh viên mang theo giấy, bút để ghi chép.
– Cuối đợt sinh hoạt tất cả sinh viên sẽ làm bài thu hoạch.
– Sinh viên vắng học sẽ phải học bù và bị trừ điểm rèn luyện HK I năm học này.

Kính đề nghị Lãnh đạo Khoa và Cố vấn học tập phối hợp thông báo cho sinh viên của lớp tham gia đầy đủ.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ