“Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2019-2020

Nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trang bị đầy đủ và kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị xã hội trong nước và Quốc tế; Đồng thời phổ biến các quy chế về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật và công tác học sinh sinh viên. Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân –sinh viên” năm học 2019-2020 cho toàn thể sinh viên khóa 13 tham dự.

Để tân sinh viên hiểu thêm về ngôi trường mà các em đã lựa chọn để học tập, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên đã giới thiệu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức của Nhà trường, giới thiệu về các Phòng, các Trung tâm, các Khoa. Đồng thời phổ biến các Nội quy, quy chế và chế độ chính sách đối với sinh viên; Quyền và nghĩa vụ đối với sinh viên; nội quy học đường; Quy chế đánh giá điểm rèn luyện, quy chế thi đua khen thưởng; Miễn giảm học phí, học bổng và các xác nhận chính sách cho sinh viên; Giới thiệu về các dịch vụ tại khu nội trú và nội quy Ký túc xá.

Cô Trần Thị Kim Oanh- Trưởng phòng CT&CTSV giới thiệu chung về trường

Các đơn vị trong Trường cũng tham gia giới thiệu cho sinh viên trong Tuần sinh hoạt công dân sinh viên như: Phòng Đào tạo đã giới thiệu cho sinh viên về chương trình đào tạo của Nhà trường, Trung tâm Thông tin tư liệu giới thiệu về các đầu sách phục vụ sinh viên cũng như các dịch vụ về thư viện; Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp đã định hướng nghề nghiệp đối với tân sinh viên công tác thực tập và cơ hội việc làm sau khi sinh viên ra trường; Đoàn thanh nên giới thiệu cơ cấu tổ chức của BCH Đoàn Trường cùng các hoạt động ngoại khóa của Đoàn Thanh nên, các câu lạc bộ, đội, nhóm.

Thầy Nguyễn Quang Vũ – Phó trưởng phòng Đào tạo giới thiệu về chương trình đào tạo của Nhà trường

Ngoài việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân,về năng lực tự học, trách nhiệm của sinh viên về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì sinh viên còn được cung cấp một số kiến thức về cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và những vấn đề đặt ra thách thức đối với Việt Nam nói chung và đối với giới trẻ nói riêng.

Thầy Ngô Viết Phương – Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế giới thiệu cho sinh viên về nội dung Thời cơ và thách thức đối với SV hiện nay

 Mặt khác để trang bị cho sinh viên các kiến thức về Pháp luật, Nhà trường đã mời báo cáo viên là cán bộ Phòng PA83 Công an thành phố Đà Nẵng phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống Tín dụng đen, bán hàng đa cấp, các hoạt động của Tà giáo; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố và quận Ngũ Hành Sơn.

Đại úy Lê Viết Lộc – Phòng An ninh Chính trị Công an TP. Đà Nẵng phổ biến kiến thức pháp luật cho sinh viên

Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên” có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp cho sinh viên nhận thức sâu sắc tư tưởng chính trị, có ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống nhân ái có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, năng lực tự học, sáng tạo và tự đổi mới trí thức phù hợp với thời đại Khoa học công nghệ 4.0.

Tin bài: Trần Thị Kim Oanh
Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

 

Chia sẻ