Thông báo về việc sinh viên khóa 12 nợ học phí Giáo dục quốc phòng

Căn cứ thông báo số 95/TB-TTGDQP&AN ngày 01/08/2018 của Trường Quân sự Quân khu 5 thông báo “Mức thu học phí và tiền ăn tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Quân sự Quân khu 5 cho các đối tượng sinh viên năm học 2018-2019”  với mức thu như sau:

  • Hệ Cao đẳng nghề (75 tiết): 335.000 đồng /1 SV /khóa học

Đề nghị sinh viên nợ học phí Giáo dục Quốc phòng (Kèm theo danh sách nợ) có nghĩa vụ nộp học phí đến hết ngày 31/05/2019 theo thông tin sau:

Đơn vị nhận: Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn
Số tài khoản: 2006201001299 – Tại ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Nội dung chuyển khoản: < Họ và tên>,<Mã sinh viên>,< Học phí Giáo dục Quốc phòng>
Ví dụ: Nguyễn Văn A, K12C12136, Học phí Giáo dục Quốc phòng.

Mọi thông tin thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Tầng 2 – Khu nhà hành chính.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ