Thông báo về việc sinh viên khóa 10, 11, 12 nợ học phí kỳ II/2018-2019

Sau 03 lần thông báo thu học phí qua ngân hàng, đến nay sinh viên khóa 10,11, 12 vẫn còn  nợ học phí (Kèm theo danh sách nợ học phí).

Đề nghị trước khi thi học kỳ II/2018-2019 sinh viên có nghĩa vụ nộp học phí đến hết ngày 10/05/2019 theo thông tin sau:

Đơn vị nhận : Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn

Số tài khoản : 2006201001299 – Tại ngân hàng : Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung : <Họ và tên>,<Mã sinh viên>,<Học phí kỳ II/2018-2019>

Ví dụ : Nguyễn Văn A, K12C12136, Học phí kỳ II/2018-2019

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ