Thông báo Họp ban chấp hành Chi đoàn, Ban cán sự các lớp – tháng 5/2019

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn thông báo mời Họp Ban chấp hành chi đoàn, Ban cán sự các lớp như sau:

1. Thời gian: 17h10 ngày 07/05/2019 (thứ 3).

2. Địa điểm: Phòng A110. Khu Giảng đường A.

3. Thành phần:
– Ban chấp hành đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn; BCH Hội sinh viên trường;
– Ban chấp hành các chi đoàn trực thuộc, Ban cán sự các lớp;
– Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm.

4. Nội dung:
– Đánh giá hoạt động tháng 04.
– Triển khai Cuộc thi sản phẩm/ý tưởng sáng tạo Sinh viên Việt – Hàn 2019.
– Triển khai kế hoạch Rung chuông vàng “Chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019);
– Công tác xây dựng kế hoạch tình nguyện hè 2019.

Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần và có mặt đông đủ, đúng giờ.

BCH Đoàn trường

Chia sẻ