Thông báo khóa 11, 12: Nộp học phí qua ngân hàng (Lần 2)

Căn cứ quyết định số 624/QĐ – CĐVH ngày 22/08/2018 về việc quy định mức thu học phí đào tạo hệ chính quy, Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện thu học phí qua  tài khoản sinh viên khóa 11,12.

Sinh viên tra cứu số tiền đóng học phí tại thông tin đăng ký học phần của cá nhân: doc.viethanit.edu.vn.

Yêu cầu sinh viên có đầy đủ số tiền học phí trong tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn – thành phố Đà Nẵng, để ngân hàng trích chuyển khoản 01 lần duy nhất vào vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 05/04/2018.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ