Thông báo chào cờ Tháng 04/2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng năm học 2018-2019 đã được phê duyệt, theo chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 4/2019 để cán bộ, viên chức, giảng viên và HSSV thực hiện, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Từ 7h30 – 8h20 (Sáng thứ hai, ngày 01/4/2019)

+ Sinh viên có mặt lúc 7 giờ 00 phút để sắp xếp chỗ ngồi, ổn định tổ chức.
+ Cán bộ viên chức có mặt lúc 7h 25’

  1. Địa điểm tổ chức: Hội trường tròn (có sơ đồ bố trí chỗ ngồi kèm theo).
  2. Thành phần tham dự:

– Ban Giám hiệu; BTV Công đoàn Trường, BTV Đoàn thanh niên và Hội sinh viên; Lãnh đạo các khoa và giảng viên dạy từ tiết 1 sáng thứ hai (ngày 01/4/2019); CBVC các Phòng và Trung tâm.
– Toàn bộ học sinh, sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 01/4/2019;

  1. Trang phục:

– HSSV: Áo đoàn TN
– CBVC: Nam: Aó sơ mi, cavat; Nữ: Aó dài hoặc đồ công sở

  1. Tổ chức thực hiện:

5.1. Phòng Chính trị & Công tác sinh viên:

– Bố trí, sắp xếp chỗ ngồi cho từng lớp; điểm danh HSSV, theo dõi kết quả thực hiện chào cờ của các đơn vị, các lớp và báo cáo Ban giám hiệu.
– Tổ chức trao thưởng “Phòng ở Văm minh lịch sự” Học kỳ I cho HSSV nội trú .

5.2. Phòng Hành chính – Quản trị:

– Chuẩn bị Lễ đài, có màn hình chiếu hình ảnh cờ Tổ quốc;
– Chuẩn bị và vận hành hệ thống âm thanh, micro; nhạc bài Quốc ca.
– Chuẩn bị bổ sung 80 ghế ghế ngồi để xung quanh hội trường.

5.3. Các Khoa:

Khoa thông báo cho giảng viên và SV trong thành phần tham dự lễ chào cờ.

5.4. Đoàn Trường:

– Phối hợp với phòng Chính trị & Công tác sinh viên trong chuẩn bị nội dung, ổn định và bảo đảm trật tự buổi chào cờ;
– Báo cáo công tác đoàn tháng 3/2019 (Hội trại tháng thanh niên) và Phát động cuộc thi “Sản phẩm sáng tạo Công nghệ Thông tin Truyền thông ICT năm 2019″
Kính đề nghị Khoa và các đơn vị có liên quan phối hợp với phòng Chính trị & Công tác sinh viên để tổ chức buổi chào cờ tháng 4/2019 đạt kết quả tốt.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ