SKETCHNOTE – KỸ THUẬT GHI CHÚ THÔNG TIN ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP “WHOLE BRAIN LEARNING”

Trần Thị Thúy Ngọc
Khoa Công Nghệ Điện tử Viễn Thông;
ngocttt@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Như chúng ta đã biết, bộ não con người chia ra làm hai bán cầu não trái và phải, mỗi bên bán cầu não đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều khiển các hoạt động của con người, từ những hành động đơn giản đến những tư duy phức tạp. Bán cầu não trái với chức năng suy nghĩ logic, phân tích, lý giải, ghi nhớ, sắp xếp, tính toán; bán cầu não phải gắn liền với khả năng sáng tạo, tưởng tượng, điều khiển cảm xúc. Khoa học cũng đã chứng minh mỗi con người có xu hướng, hay thiên hướng, phát triển mạnh hơn một bên bán cầu não. Từ đó, những khả năng của mỗi người sẽ gắn liền với việc họ phát triển, hay thuận sử dụng phần não bên nào hơn trong suốt cuộc đời của họ. Tuy nhiên, để đạt được những kết quả cao nhất trong học tập, nghiên cứu, công việc, người ta đã sử dụng nhiều phương pháp kích não, trong đó có phương pháp “Học bằng hai bán cầu não” (Whole brain learning)… Vận dụng tất cả bộ phận của não bộ cùng một lúc, giúp kiến thức được tiếp thu một cách sinh động và lưu giữ lại lâu nhất. Trong số các phương pháp học tập ứng dụng Whole brain learning” có phương pháp ghi chú thông tin Sketchnote, kỹ thuật ghi chép lưu trữ thông tin giúp người học phát huy được tối đa năng lực tư duy của cả hai bán cầu não, đem lại những hiệu quả to lớn về phát triển năng lượng cá nhân cũng như lợi ích xã hội.

Từ khóa: Whole brain learning; Sketchnote.

Fulltext:

Chia sẻ