Tập san Công nghệ và Giáo dục số 10 năm 2019

Mục lục Tập san Công nghệ & Giáo dục số 10 năm 2019

STT Tên bài báo Trang Tải về

KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ

1 Trần Thị Thúy Ngọc

Sketchnote – kỹ thuật ghi chú thông tin  ứng dụng phương pháp “whole brain learning”

9  
2 Nguyễn Duy Thành, Lê Thị Bích Thảo

Xây dựng Hệ thống thông tin hợp tác quốc tế tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

18  
3 Hồ Thị Hồng Liên

Vận dụng định lý Cauchy về thặng dư của giải tích phức vào tính các tích phân dạng ∫ƒ(x)dx , với f(x) là hàm hữu tỉ có bậc của mẫu lớn hơn bậc của tử ít nhất hai đơn vị

31  
4 Lê Thị Mai Thảo

Thiết kế và sử dụng lý thuyết tình huống trong giảng dạy công thức truy hồi

40  
5 Lê Thị Mai Thảo

Dạy học “cây” bằng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề

49  

KHOA HỌC GIÁO DỤC-KINH TẾ-XÃ HỘI

6 Nguyễn Thị Kiều Trang, Vũ Thị Quỳnh Anh

Xây dựng mô hình tìm hiểu nhân tố tác động đến động lực của giảng viên khi thực hiện dạy học theo dự án

63  
7 Trần Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Quỳnh Hương, Lê Văn Hiền

Các biện pháp nâng cao công tác giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị việt hàn trong giai đoạn hiện nay

72  
8 Lê Thị Hải Vân

Hoạt động liên kết gắn nhà trường với doanh nghiệp: Lý thuyết và ứng dụng tại các trường cao đẳng

82  

 

Chia sẻ