Thông báo khóa 11, 12: Nộp học phí qua ngân hàng

Căn cứ quyết định số 624/QĐ – CĐVH ngày 22/08/2018 về việc quy định mức thu học phí đào tạo hệ chính quy, Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện thu học phí qua tài khoản sinh viên khóa 11,12.

Nhà trường đã gửi danh sách nộp học phí kỳ II/2018-2019 và nợ cũ học phí (nếu có) để ngân hàng thực hiện thu học phí qua tài khoản.

Đề nghị sinh viên có đầy đủ số tiền học phí trong tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn – thành phố Đà Nẵng, để ngân hàng trích chuyển khoản 01 lần duy nhất vào vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 26/03/2018.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ