Thông báo Họp BCH, BCS các lớp tháng 3/2019

BCH Đoàn trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn thông báo mời họp mở rộng BCH Chi đoàn, BCS các lớp tháng 3/2019 như sau:

1. Thời gian: 17h10 ngày 15/03/2019 (thứ 6);

2. Địa điểm: Phòng A110 – Khu Giảng đường A;

3. Thành phần:
– BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên trường;
– Ban chấp hành các chi đoàn trực thuộc, Ban cán sự các lớp;
– Các đồng chí đăng ký tham gia cộng tác viên của BCH đoàn trường;

4. Nội dung:
– Đánh giá kế hoạch Hội trại 2019;
– Triển khai Cuộc thi sản phẩm/ý tưởng sáng tạo Sinh viên Việt – Hàn 2019.

BCH Đoàn trường

Chia sẻ