Thông báo chào cờ Tháng 03/2019

Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường, phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 03/2019 để cán bộ, viên chức, giảng viên và HSSV thực hiện, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7h30 – 8h20 (Sáng thứ hai, ngày 04/03/2019)
+ Sinh viên có mặt lúc 7 giờ để sắp xếp chỗ ngồi, ổn định tổ chức.
+ Cán bộ viên chức có mặt lúc 7h30.

2. Địa điểm tổ chức: Tầng 3 – Trung tâm sinh viên (có sơ đồ bố trí chỗ ngồi kèm theo).

3. Thành phần tham dự:
–  Cán bộ, viên chức: Ban Giám hiệu; BTV Công đoàn Trường, BTV Đoàn thanh niên và Hội sinh viên; Lãnh đạo các khoa và giảng viên dạy từ tiết 1 sáng thứ hai (ngày 04/03/2019); Lãnh đạo và CBVC các Phòng và Trung tâm.
– Toàn bộ sinh viên học từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 04/03/2019;

4. Trang phục:
– HSSV: Áo đoàn TN.
– CBVC: Nam: Áo sơ mi, cavat; Nữ: Áo dài hoặc trang phục công sở.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ