Thông báo Chi tiền học bổng hỗ trợ học tập và miễn, giảm qua tài khoản ngân hàng

Căn cứ Quyết định số 774;776;777/QĐ-CĐVH ngày 29/11/2018 và số 757/QĐ-CĐVH ngày 15/11/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc cấp học bổng hỗ trợ học tập và miễn, giảm học phí học kỳ I/2018 -2019.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện Chi tiền học bổng hỗ trợ học tập và miễn giảm học phí kỳ I/2018-2019 cho sinh viên đã cung cấp số tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Quận Ngũ Hành Sơn tại phòng Kế hoạch như sau:
+ Chuyển tiền 100% sinh viên đã nộp đầy đủ học phí.
+ Chuyển tiền sau khi đã trừ số tiền học phí chưa nộp.
+ Chưa chuyển tiền đối với sinh viên chưa đăng ký số tài khoản tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. Đề nghị sinh viên cung cấp kịp thời số tài khoản mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn để phòng Kế hoạch – tài chính chuyển trả trong đợt 2 tháng 01/2019.

Thời gian thực hiện chi trả tiền: Ngày 27/12/2018.

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Phòng Kế hoạch –  Tài chính tầng 2.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ