Thông báo lần cuối nộp bổ sung tiền Bảo hiểm y tế của khóa 12

Căn cứ công văn số 1175/BHXH – QLT ngày 20/07/2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng “ Về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2018-2019” .

Tiền Bảo hiểm y tế của Sinh viên K12 (từ 01/10/2018 – 31/12/2019) phải nộp là: 656.775 đồng.
Trong đó: Sinh viên đã nộp khi nhập học là 491.000 đồng.
Số tiền nộp Bảo hiểm y tế bổ sung còn lại là: 165.375 đồng (có danh sách sinh viên kèm theo).

Yêu cầu sinh viên chưa nộp thực hiện nộp như sau:
– Thời gian nộp tiền: 06/12/2018 đến 14/12/2018.
– Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (Tầng 2 Khu Hành chính) vào  thứ 2 đến thứ 6 (8h-11; 14h-16h).

Lưu ý: Sinh viên nộp đúng hạn để cấp thẻ BHYT năm 2019. Không giải quyết mọi trường hợp nộp trễ.

Hoặc chuyển khoản ngân hàng theo thông tin như sau:

1. ĐƠN VỊ NHẬN:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ  VIỆT –  HÀN

2. SỐ TÀI KHOẢN:
2006201001299 – Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố  Đà Nẵng.

3. NỘI DUNG:
< Họ và tên>, < Mã số sinh viên>, < Bảo hiểm y tế>
Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác thông tin sinh viên.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, CCCT17A001, Bảo hiểm y tế

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ