SỬ DỤNG EMAIL MARKETING ĐỂ TIẾP CẬN SINH VIÊN TIỀM NĂNG CHO TRƯỜNG CĐ CNTT HỮU NGHỊ VIỆT -HÀN

Nguyễn Thị Hoa Huệ(1), Văn Hùng Trọng(2), Phan Hồng Tuấn(2), Trần Thị Kim Oanh (3)

(1)Khoa Công nghệ thông tin

huenth@viethanit.edu.vn

(2) Khoa Thương mại điện tử và truyền thông

{trongvh,tuanph}@viethanit.edu.vn

(3)Phòng Công tác sinh viên

oanhtt@viethanit.edu.vn

 

Tóm tắt

Với sự bùng nổ của Internet, truyền thông xã hội đang trở thành một”món ăn tinh thần” quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và đó cũng là nơi mà hầu hết các sinh viên tương lai tham gia.Trong đó, email, một phần không thể thiểu trong truyền thông xã hội, đang đóng vai trò là cầu nối thông tin giữa khách hàng và đơn vị sản xuất, kinh doanh. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung phân tích một số kết quả điều tra về tình hình sử dụng email và thử nghiệm một số chiến dịch gửi email marketing nhằm đưa ra các đề xuất gửi email marketing thu hút sinh viên tiềm năng cho Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt-Hàn..

Từ khóa: Email marketing, Sinh viên tiềm năng, Tuyển sinh

Fulltext: download

Chia sẻ