Thông báo về việc thu học phí Học kỳ I năm học 2018-2019 qua ngân hàng

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-CĐVH ngày 22/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc quy định mức thu học phí đào tạo cao đẳng đối với khóa 10 (2016-2019) khóa 11 (2017-2020) và Trung cấp năm học 2018-2019.

Nhà trường thông báo thu học phí Học kỳ I năm học 2018-2019 qua ngân hàng, cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp tiền: Từ ngày 28/11/2018 đến hết ngày 30/11/2018.

2. Hình thức nộp tiền:
2.1. Những sinh viên có tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng đã đăng ký với phòng Kế hoạch – Tài chính thì:
– Sinh viên nộp tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của mình mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Tiền học phí học kỳ I năm học 2018-2019 và tiền học phí kỳ trước chưa nộp). Trước khi nộp tiền sinh viên phải kiểm tra số tiền học phí của mình và nộp tiền vào tài khoản để ngân hàng sẽ thực hiện thu tự động tiền học phí.
(Lưu ý ngoài số tiền học phí phải nộp thì tài khoản nộp học phí của sinh viên phải đảm bảo số dư tối thiểu 50.000 trong tài khoản mới nộp được học phí).
2.2. Trường hợp sinh viên chưa có tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thì phải trực tiếp nộp tiền học phí vào tài khoản của trường:
Số tài khoản: 2006201001299 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
(Ghi đầy đủ Họ và tên, Mã sinh viên, Nội dung từng khoản nộp của từng học kỳ)

Những sinh viên này phải nhanh chóng làm thủ tục để mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, đến học kỳ tiếp theo phải nộp tiền học phí vào tài khoản của mình để ngân hàng thực hiện thu tự động tiền học phí. Nếu sinh viên nào không thực hiện thì xem như chưa nộp học phí và sẽ thực hiện theo quy định của Nhà trường.

Đề nghị sinh viên tra cứu thông tin nộp học phí của cá nhân tại tài khoản ở trang http://doc.viethanit.edu.vn

Mọi thắc mắc liên hệ với phòng Kế hoạch – Tài chính theo số điện thoại: 0236 3962968 để biết thêm thông tin.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ