Thông báo mời Họp BCH Đoàn trường mở rộng Tháng 11/2018

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn thông báo mời họp Ban chấp hành mở rộng, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm thực hiện:
– Thời gian: 17 giờ 10 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2018 (thứ 4).
– Địa điểm: Phòng C110 – Giảng đường C.

2. Thành phần dự:
– BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; BCH Hội sinh viên trường;
– BCH Chi đoàn, Ban cán sự các lớp;
– BCN các CLB, Đội, Nhóm.

3. Nội dung:
– Đánh giá chương trình hoạt động tháng 11/2018;
– Triển khai các hoạt động tháng 12/2018.

Trân trọng kính mời và đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng giờ.

BCH Đoàn trường

Chia sẻ