Vinh danh Sinh viên

15 gương mặt “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp trường năm học 2016-2017.

SV: Nguyễn Bảo Tích
Lớp: CCMM15A
Ngành: Mạng máy tính
SV: Nguyễn Hoàng Long
Lớp: CCMM15A
Ngành: Mạng máy tính
SV: Hoàng Thị Thiên
Lớp: CCCT15B
Ngành: Công nghệ thông tin
SV: Lê Đức Huy
Lớp: CCCT15B
Ngành: Công nghệ thông tin
SV: Lê Hoàng Chinh
Lớp: CCCT15A
Ngành: Công nghệ thông tin
SV: Đỗ Tiến Vương
Lớp: CCTM15A
Ngành: Thương mại điện tử
SV: Lê Thị Tuyết Sương
Lớp: CCTM15A
Ngành: Thương mại điện tử
SV: Hồ Nguyễn Anh Quốc
Lớp: CCTM15A
Ngành: Thương mại điện tử
SV: Tống Phước Thiện
Lớp: CCTD15A
Ngành: Truyền thông ĐPT
 
SV: Nguyễn Hoàng Hải Nhi
Lớp: CCTD15A
Ngành: Truyền thông ĐPT
SV: Võ Thị Ty
Lớp: CCDH15A
Ngành: Thiết kế đồ họa
SV: Trần Thị Huế
Lớp: CCCT16B
Ngành: Công nghệ thông tin
 
SV: Thân Thị Kim Ngọc
Lớp: CCCT16A
Ngành: Công nghệ thông tin
SV: Mai Văn Long
Lớp: CCDH16A
Ngành: Thiết kế đồ họa
SV: Nguyễn Quang Nghĩa
Lớp: CCDH16A
Ngành: Thiết kế đồ họa

 

Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2016-2017 nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thông Học sinh – sinh viên

Chia sẻ