Thông báo tổ chức Chào cờ Tháng 11/2018

Thực hiện Kế hoạch tổ chức chào cờ hàng tháng năm học 2018-2019 đã được Hiệu trưởng phê duyệt, Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo việc tổ chức chào cờ tháng 11/2018 để cán bộ, viên chức, giảng viên và HSSV thực hiện, cụ thể như sau:

1. Thời gian:
Bắt đầu 7 giờ 30 phút (Sáng thứ hai, ngày 05/11/2018)
+ Sinh viên có mặt lúc 7 giờ 00 phút để sắp xếp chỗ ngồi và ổn định tổ chức.
+ Cán bộ viên chức, giảng viên có mặt đúng 07h30 phút.

2. Địa điểm tổ chức: Tầng 3 – Trung tâm sinh viên (kèm theo sơ đồ bố trí chỗ ngồi).

3. Thành phần tham dự:
– Đại diện Ban giám hiệu, Lãnh đạo Khoa và toàn thể giảng viên dạy từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 05/10/2018.
– Đại diện BTV Công đoàn, Đoàn TN – HSV trường.
– Toàn thể CBVC khối hành chính (Tất cả các Phòng và Trung tâm).
– Toàn bộ HSSV học từ tiết 1, sáng thứ hai ngày 05/11/2018.

4. Trang phục:
– HSSV: Áo xanh thanh niên.
– CBVC: Nam: Áo sơ mi, cavat; Nữ: Áo dài hoặc đồ công sở.

Đề nghị CBVC, Giảng viên và HSSV tham dự đông đủ và đúng giờ.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ