Thông báo mời họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng Tháng 10/2018

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn thông báo mời họp Ban chấp hành mở rộng, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm thực hiện:
– Thời gian: 17 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2018 (thứ 6).
– Địa điểm: Phòng C110 – Giảng đường C

2. Thành phần dự:
– BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường; BCH Hội sinh viên;
– BCH Chi đoàn, Ban cán sự các lớp;
– BCN các CLB, Đội, Nhóm

3. Nội dung: 
– Đáng giá chương trình hoạt động tháng 9,10.
– Triển khai các hoạt động tháng 11/2018.
+ Kế hoạch Gala VIETHANIT 2018;
+ Kế hoạch Cuộc thi ITC INNOVATION 2019 (ITC2019).
Kính mời và đề nghị các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Đoàn thanh niên

Chia sẻ