Thông báo về việc HSSV đăng ký địa chỉ ngoại trú năm học 2018-2019

Nhằm phối hợp với địa phương trong việc quản lý và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ HSSV ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hóa ở nơi cư trú;
Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-CĐVH, ngày 23/7/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt-Hàn.

Phòng Chính trị & Công tác sinh viên yêu cầu HSSV đăng ký địa chỉ ngoại trú năm học 2018-2019 theo quy định như sau:

1. HSSV phải đăng ký địa chỉ ở ngoại trú:
– HSSV đang thuê trọ để ở;
– HSSV đang ở cùng với bố mẹ, ở nhà người thân.

2. HSSV không phải đăng ký địa chỉ ở ngoại trú: HSSV hiện đang ở tại ký túc xá của nhà trường.

3. Các bước thực hiện đăng ký:
a) HSSV tìm hiểu thông tin về chủ hộ mình đang ở hoặc đang thuê trọ, gồm: Họ tên, địa chỉ cụ thể (Tổ/Thôn, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố);
b) HSSV tự cập nhật thông tin đăng ký ngoại trú của mình vào địa chỉ: https://goo.gl/nF8KnU (Thầy Hoàng Đình An nhận);
c) Phòng CT&CTSV căn cứ vào đăng ký của HSSV, lập file gửi Cố vấn học tập để phối hợp kiểm tra, giáo dục và đánh giá việc chấp hành Quy chế HSSV nơi cư trú.

4. Thời hạn cập nhật đăng ký ở ngoại trú:
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/11/2018. Sau đó, nếu có thay đổi địa chỉ ngoại trú, HSSV phải cập nhật lại ngay khi có thay đổi.

Sinh viên ngoại trú KHÔNG thực hiện đăng ký ở ngoại trú theo đúng quy định trên phải được kiểm điểm, xem xét hình thức kỷ luật, trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ