Thông báo về việc cấp học bổng khuyến khích hỗ trợ học tập HKII/2017-2018

Căn cứ quyết định số 708/QĐ-CĐVH ngày 04/10/2018 và số 709/QĐ-CĐVH  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn về việc cấp học bổng khuyến khích hỗ trợ học tập học kỳ II năm học 2017-2018.

Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo chi trả học bổng:

– Thời gian: Từ ngày 09/10/2018 đến ngày 10/10/2018.
+ Buổi Sáng: từ 8 giờ – 11 giờ.
+ Buổi Chiều: từ 14 giờ -16 giờ.
– Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Tầng 2 – Nhà hành chính.
– Xem danh sách tại đây.

Đề nghị sinh viên đi đúng thời gian quy định.

Lưu ý: Khi đi nhận tiền học bổng Sinh viên nhớ đem theo chứng minh nhân dân hoặc thẻ sinh viên.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ