Tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”

Sáng ngày 24/9/2018, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn tổ chức Hội nghị tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) theo tiêu chuẩn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội”.

TS. Võ Duy Thanh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, TS Võ Duy Thanh – Phó chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tự đánh giá các chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình đào tạo các ngành trọng điểm: Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử và Thiết kế đồ họa. Nhà trường xác định tự đánh giá CTĐT là điều kiện cần thiết để cơ sở giáo dục đăng kí đánh giá ngoài và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định.

Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã giới thiệu chi tiết bộ các tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Bộ LĐTB&XH. Bộ tiêu chuẩn gồm có 7 tiêu chí, 50 tiêu chuẩn; được phân công cho 6 nhóm chuyên trách. Cán bộ, viên chức và giảng viên tham gia đợt tập huấn được hướng dẫn cụ thể về phân tích nội hàm của 50 tiêu chuẩn và tiến hành tự đánh giá thử vài tiêu chuẩn minh họa.

ThS. Lê Viết Trương trình bày các nội dung tập huấn

Tại buổi tập huấn này, các đơn vị cũng trình bày những khó khăn vướng mắc khi thực hiện viết báo cáo tự đánh giá như: hệ thống minh chứng, khảo sát các bên có liên quan… ThS Lê Viết Trương – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã giải đáp mọi thắc mắc của các thầy cô và hướng dẫn rõ cách thức thực hiện.

Đây là một trong các hoạt động đảm bảo chất lượng bắt buộc của nhà trường và đã giúp cho các nhóm chuyên trách có thêm nhiều thông tin bổ ích và thiết thực trong thực tiễn viết báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT các ngành trọng điểm, là tiền đề để triển khai đúng lộ trình đảm bảo chất lượng của nhà trường trong thời gian đến.

Tin: Phan Thị Quỳnh Thy
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Chia sẻ