Thông báo tập huấn công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2018 – 2019

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tập huấn tổ chức công tác Đại hội, Hội nghị các Chi đoàn trong toàn trường năm học 2018 – 2019, như sau:

1. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: 13h30, ngày 22/09/2018 (Thứ 7).
– Địa điểm: Hội trường nhà tròn, Trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt – Hàn.

2. Thành phần dự:
– BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; BCH Hội Sinh viên trường;
– Thành phần triệu tập:
+ BCH Chi đoàn các lớp K10, K11;
+ BCH Chi đoàn lâm thời các lớp K12 và các đoàn viên đăng ký tham gia BCH chi đoàn, Đoàn trường.
+ Ban Chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm,…

3. Nội dung:
– Tập huấn công tác Đại hội, Hội nghị chi đoàn;
– Triển khai kế hoạch Chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội sinh viên năm học 2018 – 2019.
– Triển khai “Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm học 2018 – 2019”.

* Lưu ý: Đề nghị các đồng chí tham dự tập huấn mang trang phục Áo xanh thanh niên, quần sẫm màu.

Đề nghị các Chi đoàn, Ban chủ nhiệm các CLB – Đội – Nhóm nhận được thông báo này khẩn trương triển khai và tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Đoàn Thanh niên

Chia sẻ