Thông báo đăng ký đề tài Khoa học công nghệ cấp trường

Căn cứ vào quy trình quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.

Phòng HTQT&KHCN kính đề nghị các đơn vị gửi đăng ký đề tài KHCN để xét duyệt đợt II năm 2018 như sau:

I. Thể lệ đăng ký:
1. Đối tượng: Tất cả cán bộ – giảng viên đang công tác tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn.
2. Định hướng nghiên cứu chính:
* Lĩnh vực mạng máy tính, công nghệ thông tin:
– Nghiên cứu tối ưu hóa và phát triển Internet: mạng thế hệ sau, mạng truy cập băng rộng, di động thế hệ thứ 3 (3G), thứ 4 (4G) và hướng tới thế hệ thứ 5 (5G), mạng Internet Ipv6.
– Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm CNTT (nhà thông minh, giao thông thông minh, nội dung số, sản phẩm phụ trợ cho thiết bị số, ứng dụng cho thiết bị di động), sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
– Nghiên cứu, ứng dụng CNTT trong các ngành kinh tế – kỹ thuật: Trong thương mại điện tử (các hệ thống thanh toán thông minh qua Internet), trong y tế (quản lý bệnh viện thông minh), trong nông nghiệp (công nghệ GIS trong quản lý, quy hoạch phát triển nông nghiệp), trong giáo dục (thiết bị giáo dục trên nền tảng phần cứng và phần mềm nguồn mở), trong giao thông (hệ thống giao thông thông minh).
– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới (công nghệ dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ định vị vệ tinh, công nghệ cảm biến).

* Lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông:
– Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sản xuất thử nghiệm vi mạch (IC) với ứng dụng phù hợp; các loại sensor cảm biến cơ bản; nghiên cứu các công nghệ, hệ thống nhúng.
– Nghiên cứu các xu hướng ứng dụng, phát triển các công nghệ mới (như IoT).
– Chuẩn hóa thiết bị, dịch vụ, hạ tầng viễn thông đảm bảo sự phát triển bền vững của mạng lưới viễn thông, quyền lợi và an toàn cho người sử dụng.

* Lĩnh vực báo chí, bưu chính, truyền thông:
– Nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống CNTT phục vụ các nghiệp vụ báo chí và quản lý thông tin điện tử.
– Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và các cơ sở để hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý báo chí, thông tin điện tử.
–  Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến (như GPS, GIS, RFID, tự động hóa, mã số mã vạch, nhận dạng chữ viết, hình ảnh, chuyển động) vào quản lý, khai thác mạng, dịch vụ bưu chính.

* Lĩnh vực kinh tế:
– Khoa học kinh tế chuyên ngành (kinh tế thông tin, kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh tế xây dựng).
– Khoa học quản lý (cung ứng, vấn đề ra quyết định, dự báo, lý thuyết trò chơi, quản lý sản xuất).
– Hệ thống thông tin kinh tế, hệ thống thông tin quản lý.
– Logistics.
– Kinh tế số VN trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

* Lĩnh vực quản trị giáo dục, ngôn ngữ:
– Nghiên cứu lĩnh vực khoa học giáo dục: Quản lý nguồn nhân lực; quản lý, đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy học.
– Nghiên cứu chung về ngôn ngữ: Hình thành và phát triển ngôn ngữ, ngôn ngữ học văn bản, các vấn đề về ngữ pháp, hình thái học ngôn ngữ, các vấn đề ngôn ngữ học khác.

* Lĩnh vực kế toán, kiểm toán:
– Đổi mới phương pháp giảng dạy, mô hình kế toán ảo trong đào tạo.
– Hoàn thiện chế độ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam theo hướng hội nhập chuẩn mực quốc tế.
– Kiểm toán công nghệ thông tin.
– Ứng dụng tin học trong kế toán, kiểm toán.
– Nhân lực kế toán, kiểm toán trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

* Lĩnh vực mỹ thuật, ứng dụng, kiến trúc:
– Thiết kế đồ họa đa phương tiện 2D/3D.
– Thiết kế nhân vật, phim hoạt hình 2D/3D.
– Thiết kế đồ họa chuyển động.
– Dựng phim, video clip; thiết kế Web; thiết kế Game ứng dụng.

CBGV có thể tham khảo thêm:
Quyết định số 549/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin & Truyền thông về việc “Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2016 – 2020”.
Quyết định số 1866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020”.
Quyết định số 5046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc “phê duyệt các chương trình nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 2017 – 2025)” .

II. Quy trình xét chọn đề tài:
1. CBGV nộp hồ sơ đăng kí đề tài KHCN theo khoa (mẫu đăng ký QT.01-HTQT*M.01QT.01-HTQT*M.02 đã công bố) gửi về phòng HTQT&KHCN bằng bản cứng (5 bản) trước ngày 24/09/2018.
2. Phòng HTQT&KHCN đề xuất nhà trường thành lập hội đồng xét duyệt danh mục đề tài và thông báo danh mục các đề tài đạt yêu cầu trước ngày 15/10/2018.
3. Những đề tài đạt yêu cầu gửi đề cương đề tài NCKH về phòng HTQT&KHCN trước ngày 25/10/2018 để tiến hành xét duyệt đề cương.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Phòng HTQT&KHCN, số điện thoại: 0236.3962972 – 323

Phòng HTQT&KHCN

Chia sẻ