Thông báo về việc nộp bổ sung tiền Bảo hiểm y tế của sinh viên khóa 12 (2018 -2021)

Căn cứ công văn số 1175/BHXH – QLT ngày 20/07/2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng “Về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2018 -2019” theo 02 đợt.
Đợt 1: Tham gia 03 tháng từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 là 131.355 đồng.
Đợt 2: Tham gia 12 tháng từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 là 525.420 đồng.

Và sinh viên nhập học khóa 12 (2018-2021) đã nộp với số tiền: 491.400 đồng, đề nghị  nộp bổ sung tiền bảo hiểm y tế: 165.375 đồng.
– Thời gian nộp tiền: 06/09/2018 đến 20/09/2018.
– Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (Tầng 2 – Khu nhà Hành chính) vào  thứ 2, 3, 4 (từ 8h00 – 11h00; 14h00 – 16h00).

Hoặc chuyển khoản ngân hàng theo thông tin như sau:
1. Đơn vị nhận:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ  VIỆT HÀN
2. Số tài khoản:
2006201001299 – Tại ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố  Đà Nẵng.
3. Nội dung:
< Họ và tên>, < Mã số sinh viên>, < Bảo hiểm y tế>
Dòng nội dung phải ghi đầy đủ và chính xác thông tin sinh viên.
Ví dụ: Nguyễn Văn A, CCCT17A001, Bảo hiểm y tế.

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Chia sẻ