Thông báo tham dự Lễ khai giảng năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019, Phòng Chính trị & Công tác sinh viên thông báo yêu cầu toàn thể học sinh, sinh viên tham dự, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: 7h30  –  Ngày 10/9/2018 (thứ 2);
– Địa điểm: Tầng 3 – Trung tâm sinh viên. Ngồi theo lớp (Có sơ đồ kèm theo);
(Tân sinh viên – Khóa 12 đầu giờ tập trung tại sảnh bên phải theo lớp, sau đó diễu hành vào ngồi dưới sân).

2. Thành phần: Toàn thể sinh viên các khóa 10, 11, 12 và Trung cấp khóa 4

3. Trang phục:
– Nam: Áo sơ-mi bỏ vào quần, đi giày hoặc dép San-đan
– Nữ: Áo sơ-mi, quần tây hoặc váy hoặc bộ áo dài; đi giày hoặc dép San-đan

4. Ban cán sự, BCH chi đoàn có nhiệm vụ:
– Phối hợp với Phòng CT&CTSV bố trí chỗ ngồi cho SV lớp;
– Bảo đảm trật tự; điểm danh SV tham dự (Ghi Mã SV và họ tên vào mẫu gửi kèm) và nộp cho thầy cô quản lý (theo sơ đồ).

5. Đề nghị Cố vấn học tập:
Thông báo cho SV vị trí chỗ ngồi và đôn đốc, nhắc nhở sinh viên của lớp tham dự đầy đủ theo quy định; kiểm tra Bán cán sự, BCH chi đoàn thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kính đề nghị Lãnh đạo Khoa và các thầy cô giáo Cố vấn học tập triển khai đến HSSV; phối hợp với Phòng CT& CTSV quản lý giáo dục HSSV, góp phần để buổi Lễ khai giảng năm học mới thành công tốt đẹp.

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Chia sẻ