Sinh hoạt chuyên đề “Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”

Chiều ngày 01/08/2018, Chi bộ Khối các Trung tâm đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề lần 2 năm 2018 với chủ đề “Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”.

Tham dự có đồng chí Võ Duy Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn, cùng toàn thể các đảng viên trong Chi bộ Khối các Trung tâm.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lê Viết Trương – Phó Bí thư chi bộ đã trình bày chuyên đề “Chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015”.

Nội dung chuyên đề:
– Tổng quan chung về quản lý chất lượng: Tác giả đã trình bày các mô hình hệ thống chất lượng; các nguyên tắc trong quản lý chất lượng.
– Tổng quan Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Các yêu cầu: Tác giả đã trình bày mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; các nguyên tắc; mô hình tiếp cận qua các giai đoạn; cấu trúc của ISO 9001:2015; mô hình tiếp cận theo quá trình của ISO 9001:2015; các thuật ngữ mới;
– Tìm hiểu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015: Tác giả đã trình bày chi tiết từ Điều 4 đến Điều 10.
– Phương pháp cập nhật chuyển đổi, áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015. Trình bày các bước thực hiện chính chuyển đổi, áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001:2015; Giới thiệu một số thông tin dạng văn bản bắt buộc trong ISO 9001:2015.

Các yêu cầu của ISO 9001:2015

Mô hình tiếp cận theo quá trình của ISO 9001:2015

Các bước thực hiện chuyển đổi từ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang HTQLCL ISO 9001:2015

Các đồng chí đảng viên tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã thảo luận sôi nổi và đặt ra nhiều câu hỏi cho báo cáo viên như: Vì sao phải chuyển đổi từ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang HTQLCL ISO 9001:2015, Tác giả hãy giải thích và phân tích thêm việc chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang HTQLCL ISO 9001:2015 có những khó khăn và ảnh hưởng gì, ….Báo cáo viên đã trả lời các câu hỏi của các đảng viên trong chi bộ.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Thế Sơn – Bí thư Chi bộ Khối các Trung tâm đánh giá cao bài trình bày và đưa ra một số yêu cầu về nội dung để báo cáo viên hoàn thiện hơn đồng thời đề nghị Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiếp tục nghiên cứu và tham mưu Ban Giám hiệu kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang HTQLCL ISO 9001:2015 tại Trường./.

Tin: Lê Viết Trương
Chi bộ Khối các Trung tâm

Chia sẻ