Công ty Cổ phần TRIPLE E tuyển dụng

Nhằm tạo điều kiện tư vấn và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên, Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn thông báo đến tất cả sinh viên có nhu cầu tham gia ứng tuyển:

1. Đơn vị: Công ty Cổ phần TRIPLE E

2. Vị trí việc làm:
Tuyển dụng nhân sự cho công ty mới thành lập!  Được sự hỗ trợ để thành lập công ty công nghệ mới, đi theo sản phẩm phần mềm sử dụng những điều tuyệt vời của IoT, AI, … Công ty dự kiến nhu cầu tuyển dụng nhân sự:

 • Dev: 08 người.
  Lương: 6 (tr) cho sinh viên mới ra trường.
  8 – 15 (tr) cho nhân sự tốt.
  1000$ cho nhân sự lâu năm và làm tốt.
  LÀM VIỆC TẠI TAM KỲ (ƯU TIÊN) HOẶC ĐÀ NẴNG.
 • Kỹ sư hệ thống nhúng: 05 người.
  Lương: 7 (tr) cho sinh viên mới ra trường.
  10 (tr) đến 1000$ cho nhân sự làm việc tốt.
  LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG.
 • Design: 03 nhân sự.
  Lương: 6 (tr) cho sinh viên mới ra trường.
  8 – 15 (tr) cho nhân sự tốt.
  1000$ cho nhân sự lâu năm và làm tốt.
  LÀM VIỆC TẠI TAM KỲ (ƯU TIÊN) HOẶC ĐÀ NẴNG.
 • Triển khai, tài liệu, hỗ trợ: 03 người
  Lương: 5 (tr) cho sinh viên mới ra trường.
  8 – 12 (tr) cho nhân sự kinh nghiệm và làm tốt.
  LÀM VIỆC TẠI TAM KỲ (ƯU TIÊN) HOẶC ĐÀ NẴNG.

3. Hồ sơ:
Nộp hồ sơ qua email: tvvl.viethanit@gmail.com
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp – Phòng E1-105, điện thoại : 02363 962111, email: tvvl.viethanit@gmail.com.

Chia sẻ