Hỗ trợ tập huấn thực tập thực tế cho Sinh viên khóa 10 và trung cấp khóa 04

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018 về việc tổ chức thực tập thực tế cho sinh viên khóa 10 và trung cấp 04. Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức buổi tập huấn kiến tập thực tế, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 9h00-10h30 ngày 11/05/2018 (thứ 6);
  2. Địa điểm: Hội trường tròn – Trường CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn
  3. Nội dung:

– Tập huấn công tác kiến tập thực tế cho sinh viên khóa 10 và trung cấp 04;

– Thông báo các nhóm sinh viên tham gia kiến tập thực tế tại các doanh nghiệp;

– Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về chương trình kiến tập thực tế.

  1. Đối tượng: Sinh viên khóa 10 và trung cấp khóa 04 của trường Cao đẳng Công Nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt – Hàn.
  2. Các đơn vị phối hợp:

– Phòng Đào tạo phối hợp Trung tâm TVVL&QHDN triển khai tổ chức buổi tập huấn kiến tập thực tế cho sinh viên và phổ biến các quy định về thực tập thực tế;

– Các Khoa phối hợp thông báo cho toàn thể sinh viên khóa 10 và trung cấp khóa 04 tham dự chương trình tập huấn; Phân công giảng viên hướng dẫn tham gia khai mạc, theo dõi sinh viên và tổng kết thực tập tại đơn vị;

Chia sẻ