Thông báo nộp học phí học kỳ II năm học 2017– 2018 và hoàn thành công nợ học phí

Căn cứ quyết định số 461/QĐ – CĐVH  ngày 13/10/2017của Hiệu trưởng về việc thu học phí năm học 2017– 2018;

Nay phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về việc nộp học phí học kỳ II /2017-2018 và hoàn thành công nợ học phí như sau:

Mức thu học phí

Hệ cao đẳng : 187.500 đồng/ tín chỉ.

Thời gian và địa điểm:

  Từ ngày 26/04/2018 đến ngày 18/05/2018

            Thứ 2, thứ 4, thứ 6  hàng tuần (từ  8 giờ đến 11 giờ và 14 giờ đến 16 giờ)

Địa điểm : Phòng Kế hoạch – Tài chính (Khu hành chính – tầng 2 gần P. Đào tạo).

Sinh viên có thể nộp học phí qua tài khoản của trường:

Đơn vị nhận : Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

Số tài khoản:  2006201001299.

Tại : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố           Đà Nẵng.

Sau khi đóng tiền sinh viên giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đóng học phí. Sinh viên liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính của nhà trường để được cấp phiếu thu (nếu cần).

Lưu ý : Đề nghị sinh viên đóng học phí và hoàn thành công nợ học phí (nếu có) đúng thời gian quy định của nhà trường. Nếu sinh viên không đóng học phí nhà trường  sẽ cấm thi  học kỳ II năm học 2017-2018.

Chia sẻ