Danh mục ngành nghề tuyển sinh năm 2018

TT Tên ngành, nghề đào tạo Mã ngành/ Chỉ tiêu Khoa đào tạo
nghề
CAO ĐẲNG (16 NGÀNH – Tổng chỉ tiêu: 1.001)
1 Tin học văn phòng 6480203 35 CNTT
2 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 6480202 125 CNTT
3 Quản trị mạng máy tính 6480209 50 CNTT
4 Lập trình máy tính 6480207 64 CNTT
 TỔNG CNTT 274
1 Truyền thông đa phương tiện 6320106 70 CNĐT-VT
2 Thiết kế đồ họa 6210402 105 CNĐT-VT
3 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 6510312 56 CNĐT-VT
4 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 6510101 56 CNĐT-VT
5 Điện dân dụng 6520226 40 CNĐT-VT
TỔNG  ĐT-VT và TKĐH 327
1 Phiên dịch tiếng Anh du lịch 6220203 40 Cơ bản
2 Tiếng Hàn Quốc 6220211 80 Cơ bản
TỔNG NGOẠI NGỮ 120
1 Báo chí 6320103 60 TMĐT&TT
2 Quan hệ công chúng 6320108 60 TMĐT&TT
3 Marketing du lịch 6340117 60 TMĐT&TT
4 Thương mại điện tử 6340122 40 TMĐT&TT
5 Marketing 6340116 60 TMĐT&TT
TỔNG TMĐT – TRUYỀN THÔNG 280
TRUNG CẤP (6 NGÀNH – Tổng chỉ tiêu: 532)
1 Tin học văn phòng 5480203 35 CNTT
2 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 5480102 80 CNTT
TỔNG CNTT 115
1 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 5510312 40 CNĐT-VT
2 Thiết kế web 80 CNĐT-VT
3 Điện dân dụng 147 CNĐT-VT
TỔNG ĐTVT – TKĐH 267
1 Thương mại điện tử 5340122 150 TMĐT&TT
TỔNG TMĐT 150

Xét tuyển theo học bạ:
Cao đẳng: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.
Trung cấp: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THCS/THPT.

Thời gian:
– Đợt 1: 05/6/2018 – 15/7/2018
– Đợt 2: 20/7/2018 – 30/8/2018
– Đợt 3: 05/9/2018 – 15/10/2018

Chia sẻ