Tổ chức hỗ trợ giới thiệu việc làm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-SLĐTBXH ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Sở Lao động – Thương bình và Xã hội thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức các hỗ trợ việc làm thành phố Đà Nẵng năm 2018. Trung tâm Tư vấn việc làm và Quan hệ doanh nghiệp thông báo kế hoạch tổ chức hỗ trợ giới thiệu việc làm cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 7h00, ngày 01/04/2018;
  2. Địa điểm: Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
  3. Nội dung:

Giới thiệu thông tin doanh nghiệp, nhà tuyển dụng;
– Tuyển dụng các vị trí theo nhu cầu của doanh nghiệp

  1. Đối tượng: Cựu sinh viên, sinh viên trường Cao đẳng Công Nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt – Hàn.

5. Các đơn vị hỗ trợ: Các khoa chuyên môn hỗ trợ triển khai thông báo cho cựu sinh viên, sinh viên tham gia theo kế hoạch. Và gửi danh sách sinh viên tham gia ngày hội hỗ trợ giới thiệu việc làm 2018 trước 09h30 ngày 30/03/2018 về trung tâm theo địa chỉ mail: trungtamTVVL@viethanit.edu.vn

Chia sẻ