Tổ chức ngày Thứ bảy xanh (17/03) năm 2018

Căn cứ chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn năm học 2017 – 2018; Thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018; Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018.
BTV Đoàn Trường thông báo tổ chức hoạt động “Ngày thứ bảy xanh năm 2018” với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần tham gia: Toàn thể Đoàn viên, thanh niên, sinh viên các chi đoàn khóa 16; 17 trực thuộc đoàn trường;

2. Thời gian, địa điểm, phụ trách hoạt động:
– 07h30-10h00 ngày 17/03/2018 (Thứ 7).
– Địa điểm: khu vực Giảng đường và đường bao xung quanh trong trường.
– Đồng chí Ngô Đức Lâm – Ủy viên Ban thường vụ đoàn trường phụ trách điều hành.

3. Nội dung:
– Tham gia lao động dọn dẹp vệ sinh quang cảnh toàn trường, cụ thể:
+ Làm vệ sinh toàn bộ khu vực Giảng đường và đường bao xung quanh trong trường.
+ Phát quang bụi rậm; Dãy cỏ, làm vệ sinh và chăm sóc các cây xanh theo sự phân công.
– Dụng cụ chuẩn bị: Mỗi chi đoàn chuẩn bị thêm: 3 cuốc, 3 xẻng, 05 chổi;

Đề nghị các Chi đoàn sinh viên khóa 16, 17: Triển khai đôn đốc đoàn viên, sinh viên tham gia theo kế hoạch và lập danh sách đoàn viên tham gia hoạt động và những đoàn viên vắng mặt để làm căn cứ chấm điểm rèn luyện.

Chia sẻ