CỐ VẤN HỌC TẬP

KHÓA 2019 – 2022

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
ThS. Nguyễn Phương Tâm Công nghệ thông tin K13C04A
ThS. Nguyễn Phương Tâm Công nghệ thông tin K13C04B
ThS. Trịnh Thị Ngọc Linh Công nghệ thông tin K13C05C
ThS. Trịnh Thị Ngọc Linh Công nghệ thông tin K13C06A
ThS. Trần Thị Thúy Ngọc Công nghệ điện tử – Viễn thông K13C01A
ThS. Trần Thị Thúy Ngọc Công nghệ điện tử – Viễn thông K13C02A
ThS. Trần Phạm Huyền Trang Thương mại điện tử và Truyền thông K13C12A
ThS. Trần Phạm Huyền Trang Thương mại điện tử và Truyền thông K13C13A
ThS. Võ Thị Thanh Ngà Cơ bản K13C15A
ThS. Nguyễn Hà Phương Cơ bản K13C16A
ThS. Nguyễn Thị Mai Cơ bản K13C16B
ThS. Trần Hoàng Hạnh Cơ bản K13C16C

KHÓA 2018 – 2021

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
TS. Hồ Văn Phi Công nghệ thông tin K1204A
ThS. Lương Khánh Tý Công nghệ thông tin K1204B
ThS. Ninh Khánh Chi Công nghệ thông tin K1204C
TS. Nguyễn Thanh Công nghệ thông tin K1205A
ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp Công nghệ điện tử – Viễn thông K1201A
ThS. Lê Thị Bình Công nghệ điện tử – Viễn thông K1202A
ThS. Trần Thị Hạ Quyên Công nghệ điện tử – Viễn thông K1203A
ThS. Trần Thị Trà Vinh Công nghệ điện tử – Viễn thông K1208A
ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh Thương mại điện tử và Truyền thông K1211A
TS. Nguyễn Thị Kiều Trang Thương mại điện tử và Truyền thông K1212A
TS. Lê Phước Cửu Long Thương mại điện tử và Truyền thông K1213A
TS. Văn Hùng Trọng Thương mại điện tử và Truyền thông K1214A
ThS. Nguyễn Thị Mai Cơ bản K1215A
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Cơ bản K1216A
ThS. Trần Văn Thái Cơ bản K1216B
ThS. Lương Xuân Thành Cơ bản K1216C

KHÓA 2017 – 2020

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
ThS. Võ Thành Thiên Công nghệ điện tử – Viễn thông CCDH17A
ThS. Phan Minh Nhật Công nghệ điện tử – Viễn thông CCTD17A
TS. Nguyễn Văn Lợi Công nghệ thông tin CCCT17A
ThS. Lê Kim Trọng Công nghệ thông tin CCMM17A
ThS. Nguyễn Thanh Cẩm Công nghệ thông tin CCLT17A
ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà Thương mại điện tử và Truyền thông CCMD17A
ThS. Trần Ngọc Phương Thảo Thương mại điện tử và Truyền thông TCTM17A
ThS. Trần Hoàng Hạnh Cơ bản CCAD17A

Các lớp trung cấp tại Quảng Trị:

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
ThS. Ngô Lê Quân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTM17A
ThS. Ngô Lê Quân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTM17B
ThS. Ngô Lê Quân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTM17C
ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTM17D
ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTM17E
ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTM17F
TS. Hoàng Hữu Đức Công nghệ thông tin TQTTH17A
TS. Hoàng Hữu Đức Công nghệ thông tin TQTTH17B
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Công nghệ Điện tử – Viễn Thông TQDD17A
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Công nghệ Điện tử – Viễn Thông TQDD17B
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Công nghệ Điện tử – Viễn Thông TQDD17C

KHÓA 2016 – 2019

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang Công nghệ điện tử – Viễn thông CCVT16A
ThS. Nguyễn Trọng Công Thành Công nghệ điện tử – Viễn thông CCDH16A
ThS. Lê Thị Thanh Vân Công nghệ điện tử – Viễn thông CCTD16A
ThS. Võ Hoàng Phương Dung Công nghệ thông tin CCCT16A
TS. Nguyễn Quang Vũ Công nghệ thông tin CCCT16B
ThS. Lê Thị Hải Vân Thương mại điện tử và Truyền thông CCQC16A
ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh Thương mại điện tử và Truyền thông CCMA16A

KHÓA 2015 – 2018

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
ThS. Trần Thị Trà Vinh Công nghệ điện tử – Viễn thông CCVT15A
ThS. Lê Thị Bình Công nghệ điện tử – Viễn thông CCDH15A
ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp Công nghệ điện tử – Viễn thông CCTD15A
ThS. Đỗ Công Đức Công nghệ thông tin CCMM15A
ThS. Lương Khánh Tý Công nghệ thông tin CCCT15A
ThS. Nguyễn Thị Hạnh Công nghệ thông tin CCCT15B
ThS. Ngô Lê Quân Thương mại điện tử và Truyền thông CCTM15A
Chia sẻ