CỐ VẤN HỌC TẬP

KHÓA 2017 – 2020

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
ThS. Võ Thành Thiên Công nghệ điện tử – Viễn thông CCDH17A
ThS. Trần Thị Thúy Ngọc Công nghệ điện tử – Viễn thông CCTD17A
TS. Nguyễn Văn Lợi Công nghệ thông tin CCCT17A
ThS. Lê Kim Trọng Công nghệ thông tin CCMM17A
ThS. Nguyễn Thanh Cẩm Công nghệ thông tin CCLT17A
ThS. Nguyễn Thị Khánh Hà Thương mại điện tử và Truyền thông CCMD17A
TS. Lê Thị Minh Đức Thương mại điện tử và Truyền thông TCTM17A
ThS. Lê Thị Kim Tuyến Cơ bản CCAD17A

Các lớp trung cấp tại Quảng Trị:

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
TS. Lê Thị Minh Đức Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTTM17A
TS. Lê Thị Minh Đức Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTTM17B
TS. Lê Thị Minh Đức Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTTM17C
ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTTM17D
ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTTM17E
ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân Thương mại điện tử và Truyền thông TQTTTM17F
TS. Hoàng Hữu Đức Công nghệ thông tin TQTTH17A
TS. Hoàng Hữu Đức Công nghệ thông tin TQTTH17B
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Công nghệ Điện tử – Viễn Thông TQDD17A
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Công nghệ Điện tử – Viễn Thông TQDD17B
TS. Nguyễn Vũ Anh Quang Công nghệ Điện tử – Viễn Thông TQDD17C

KHÓA 2016 – 2019

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang Công nghệ điện tử – Viễn thông CCVT16A
ThS. Nguyễn Trọng Công Thành Công nghệ điện tử – Viễn thông CCDH16A
ThS. Lê Thị Thanh Vân Công nghệ điện tử – Viễn thông CCTD16A
ThS. Võ Hoàng Phương Dung Công nghệ thông tin CCCT16A
TS. Nguyễn Quang Vũ Công nghệ thông tin CCCT16B
ThS. Lê Thị Hải Vân Thương mại điện tử và Truyền thông CCQC16A
ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh Thương mại điện tử và Truyền thông CCMA16A

KHÓA 2015 – 2018

HỌ VÀ TÊN KHOA LỚP
ThS. Trần Thị Trà Vinh Công nghệ điện tử – Viễn thông CCVT15A
ThS. Lê Thị Bình Công nghệ điện tử – Viễn thông CCDH15A
ThS. Phan Đăng Thiếu Hiệp Công nghệ điện tử – Viễn thông CCTD15A
ThS. Đỗ Công Đức Công nghệ thông tin CCMM15A
ThS. Lương Khánh Tý Công nghệ thông tin CCCT15A
ThS. Nguyễn Thị Hạnh Công nghệ thông tin CCCT15B
ThS. Ngô Lê Quân Thương mại điện tử và Truyền thông CCTM15A
Chia sẻ