ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

Họ và tên Chức danh Lĩnh vực NC/giảng dạy
A Dương Hữu Ái Thạc sĩ/NCS Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Trần Thảo An Thạc sĩ/NCS Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Quỳnh Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Quỳnh Anh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Phan Thị Lan Anh Thạc sĩ/NCS  Điện tử – Viễn thông
Nguyễn Thị Kim Ánh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
B Lê Thị Bình Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác
C Nguyễn Thanh Cẩm Thạc sĩ Khoa học máy tính
Ninh Khánh Chi Thạc sĩ Truyền thông thông tin
D Huỳnh Bá Thúy Diệu Thạc sĩ Kinh tế
Võ Hoàng Phương Dung Thạc sĩ Khoa học máy tính
Hoàng Trọng Dũng Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Đoàn Văn Ngọc Dũng Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy
Đ Trần Văn Đại Thạc sĩ/NCS Khoa học máy tính
Võ Ngọc Đạt Thạc sĩ Khoa học máy tính
Vương Công Đạt Thạc sĩ  Điện tử – Viễn thông
Hoàng Hữu Đức Tiến sĩ Khoa học máy tính
Lê Thị Minh Đức Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Đỗ Công Đức Thạc sĩ Khoa học máy tính
H Nguyễn Thị Khánh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Lê Thị Mỹ Hạnh Tiến sĩ Cảng và Hệ thống Hậu cần
Trần Hoàng Hạnh Thạc sĩ Lịch sử
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thạc sĩ Kinh tế chính trị
Nguyễn Thị Hạnh Thạc sĩ Khoa học máy tính
Đặng Quang Hiển Tiến sĩ Khoa học máy tính
Phan Đăng Thiếu Hiệp Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác
Trần Thị Bích Hòa Thạc sĩ Toán học
Nguyễn Thanh Hoài Thạc sĩ/NCS Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hoa Huệ Tiến sĩ Khoa học máy tính
Hoàng Bảo Hùng Tiến sĩ Toán học
Nguyễn Kiều Hưng Tiến sĩ Kiến trúc
Nguyễn Thu Hương Thạc sĩ/NCS Khoa học máy tính
Nguyễn Ngọc Huy Thạc sĩ Giáo dục thể chất
Võ Lê Thanh Huyền Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
K Lâm Bảo Khánh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
L Đào Ngọc Lâm Tiến sĩ Điện tử – Viễn thông
Hồ Thị Hồng Liên Thạc sĩ Toán học
Trần Thị Thùy Liên Thạc sĩ/NCS Ngôn ngữ Anh
Trịnh Thị Ngọc Linh Thạc sĩ Khoa học máy tính
Nguyễn Văn Lợi Tiến sĩ Khoa học máy tính
Lê Phước Cửu Long Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
M Nguyễn Thị Mai Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Phạm Trần Mộc Miêng Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Nguyễn Trọng Minh Thạc sĩ Giáo dục thể chất
N Lê Thị Nguyệt Nga Thạc sĩ Phương pháp toán sơ cấp
Võ Thị Thanh Ngà Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Trần Thị Thúy Ngọc Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử MT ứng dụng
Phan Minh Nhật Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình
Phạm Nguyễn Minh Nhựt Thạc sĩ/NCS Khoa học máy tính
P Hồ Văn Phi Tiến sĩ Khoa học máy tính
Ngô Viết Phương Thạc sĩ Khoa học máy tính
Dương Thị Phượng Thạc sĩ Triết học
Q Ngô Lê Quân Thạc sĩ Khoa học máy tính
Nguyễn Vũ Anh Quang Tiến sĩ Kỹ thuật Thông tin và Viễn thông
Trần Thị Hạ Quyên Thạc sĩ Kiến trúc
Ngô Hải Quỳnh Thạc sĩ/NCS Tài chính ngân hàng
Nguyễn Thị Như Quỳnh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
S Trần Thế Sơn Tiến sĩ Mạng máy tính và truyền thông
T Nguyễn Phương Tâm Thạc sĩ Khoa học máy tính
Tân Tiến sĩ Khoa học máy tính
Trần Văn Thái Thạc sĩ Triết học
Nguyễn Văn Thắng Thạc sĩ Thể dục thể thao
Nguyễn Thanh Tiến sĩ Khoa học máy tính
Võ Duy Thanh Tiến sĩ Khoa học máy tính
Lê Tự Thanh Thạc sĩ Khoa học máy tính
Nguyễn Trọng Công Thành Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử MT ứng dụng
Lương Xuân Thành Thạc sĩ Kinh tế chính trị
Lê Thị Mai Thảo Thạc sĩ Toán học
Trần Ngọc Phương Thảo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thanh Thảo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Thảo Thạc sĩ Luật học
Võ Thành Thiên Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng
Nguyễn Sĩ Thìn Thạc sĩ/NCS Khoa học máy tính
Nguyễn Quốc Thịnh Thạc sĩ Toán học
Nguyễn Lê Ngọc Trâm Thạc sĩ Báo chí
Nguyễn Ngọc Huyền Trân Thạc sĩ Khoa học máy tính
Nguyễn Thị Kiều Trang Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Trần Phạm Huyền Trang Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Hiền Trang Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thu Trang Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Huyền Trang Thạc sĩ/NCS  Điện tử – Viễn thông
Văn Hùng Trọng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Lê Kim Trọng Thạc sĩ Khoa học máy tính
Lê Viết Trương Thạc sĩ Khoa học máy tính
Phan Hồng Tuấn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Tuyến Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Huỳnh Thị Thanh Tuyền Thạc sĩ Vật lý
Lương Khánh Thạc sĩ Khoa học máy tính
V Lê Thị Hải Vân Thạc sĩ Quan hệ công chúng
Lê Thị Thanh Vân Thạc sĩ Nghệ thuật thị giác
Trương Thị Viên Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Việt Tiến sĩ Khoa học máy tính
Trần Thị Trà Vinh Thạc sĩ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông
Nguyễn Quang Tiến sĩ Khoa học máy tính
Trần Thiện Thạc sĩ/NCS Kỹ thuật công nghiệp
Võ Thành Thạc sĩ Kiến trúc
Nguyễn Thạc sĩ/NCS Khoa học máy tính

 

Chia sẻ