Xây dựng hệ thống bài tập thực hành Internet Marketing cho sinh viên ngành Marketing tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn

Nguyễn Thị Khánh Hà
Khoa Thương mại điện tử và Truyền thông, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn
Email: hantk@viethanit.edu.vn

Tóm tắt
Có thể nói marketing luôn là ngành nghề hấp dẫn với môi trường làm việc hết sức năng động và mức lương đáng mong đợi. Tuy nhiên, đây cũng là ngành mang tính cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là trong kỷ nguyên số. Muốn có bước đầu thành công trong nghề này, người lao động không những phải trang bị cho mình kiến thức nền tảng về marketing mà còn phải có những am hiểu cơ bản về các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho hoạt động marketing. Trong nghiên cứu này, tác giả giới thiệu một số công cụ hỗ trợ truyền thông trên internet và các bài tập thực hành tương ứng nhằm rèn luyện kỹ năng thực hành cho sinh viên, qua đó giúp sinh viên tự tin hơn trong quá trình thực hành nghề nghiệp.

Từ khóa: Internet Marketing, công cụ, kỹ năng thực hành, bài tập.

Fulltext:download

Chia sẻ