Ứng dụng khai triển Maclaurin để tính giới hạn của hàm số một biến

Nguyễn Quốc Thịnh
Khoa cơ bản, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt –Hàn
Email: 
thinhltv@gmail.com

Tóm tắt
Khai triển Maclaurin có nhiều ứng dụng trong toán học cũng như trong cuộc sống. Trong nội dung của nghiên cứu này tác giả sẽ trình bày khai triển Maclaurin và sử dụng khai triển Maclaurin để giải một số bài toán về giới hạn mà ta khó có thể hoặc không thể giải được khi sử dụng các định lý về giới hạn, quy tắc L’Hospital…

Từ khóa: giới hạn, khai triển Maclaurin.

Fulltext: download

Chia sẻ